Monthly Archives: Tháng Tám 2018

Bảo hành cây lau nhà 360 độ

Cây lau nhà 360 độ được bảo hành 6 tháng kê từ ngày mua hàng : Đối với sản phẩm nằm trong mục bảo hành sẽ được sữa chữa miển phí Đối với sản phẩm nằm ngoài mục bảo hành bao gồm : 1. Sản phẩm hết hạn bảo hành 2. Sản phẩm bị hư […]